Vincent Callebaut

Archibiotect

Vincent Callebaut zag in 1977 het levenslicht in België. Deze archibiotect met kantoren in Parijs laat zich voor zijn projecten inspireren door de natuur. Hij staat bekend om het zoeken naar oplossingen voor problemen zoals milieuverontreiniging. Op vraag van het Parijse stadsbestuur ontwierp hij een project dat de klimaatopwarming moet tegengaan. Callebaut kwam met acht prototypes van ecologische woontorens die elektriciteit kunnen opwekken. Zo ontstond Paris Smart City 2050.

Karim Zouaoui

Business Development Director bij Ion

Karim Zouaoui werkt als Business Development Director bij ION. Zouaoui heeft als projectontwikkelaar een ruime ervaring in stedelijke en multifunctionele vastgoedontwikkelingen. Daardoor heeft hij een brede kijk op de noden en wensen van alle stakeholders. Volgens hem vormen de steeds evoluerende energetische normen en eisen een van de belangrijkste pijlers van elk project, startend bij de conceptuele fase tot en met de oplevering.

Luc Dedeyne

Energieconsulent & EPB-verslaggever


Luc Dedeyne is al sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door zijn praktische ervaring als architect, gekoppeld aan zijn passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB-verslaggever.

Bart Ingelaere

Vice Directeur-Generaal en departementshoofd bij het WTCB

Bart Ingelaere is vicedirecteur-generaal en departementshoofd Akoestiek, Energie en Klimaat bij het WTCB. Naast een lange loopbaan gewijd aan akoestiek is hij momenteel actief rond het thema digitalisatie in de bouw, in het bijzonder BIM en linked data. Zijn ultieme droom? BIM-software toepassingen waarin akoestische knowhow verwerkt is.

Bertrand Deroisy

Plaatsvervangend hoofd van het verlichtingslaboratorium (WTCB)

Bertrand Deroisy is verantwoordelijk voor het laboratorium Licht van het WTCB. Zijn onderzoek spitst zicht toe op verlichtingstoepassingen en visueel comfort in en rondom gebouwen. Hierbij wordt er zowel gekeken naar kunstlicht als daglicht, alsook naar de energie-efficiëntie van de oplossingen. Op het EPB congres geeft Bertrand meer duiding over de effecten van daglicht en inzicht in de nieuwe Europese normering.